1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės  yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „MM prekyba“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.macadamianutfarm.lt („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Atkreipiame dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekių užsakymas yra negalimas.

1.3. Pirkėjui yra rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4. Informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos Taisyklių 6 skyriuje numatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2023 m. liepos 25 d.

1.5. Šios Taisyklės, taip pat Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos lietuvių ir kitomis kalbomis.

1.6. Elektroninė parduotuvė www.macadamianutfarm.lt yra didmeninės ir mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, taip pat, susijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.macadamianutfarm.lt. Pardavėjas yra UAB „MM prekyba“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, kodas 305621793, buveinės adresas Gedimino pr. 33-1, LT-01104, Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100013425318, tel.+37068711411, info@macadamianutfarm.lt

2.2. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

3. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjas gautų visas užsakytas prekes. Jeigu išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju bei pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina mažesnė nuo pradinės prekės kainos Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 (trisdesimt) darbo dienu, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

3.3. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir  įsitikintų, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

b) juridiniai asmenys.

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles paspausdamas „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių www.macadamianutfarm.lt parduotuvėje. Minimali pirkinių krepšelio suma/ kiekis nurodoma elektroninės parduotuvės skiltyje „Informacija“ nuorodoje „Apmokėjimas, prekių pristatymas ir grąžinimas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą/kiekį nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

5.4. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.5. Kiekvienas užsakymas yra laikoma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi. Pirkėjui pateikus užsakymą.

5.6.  Užsakymas privalo būti apmokamas iki prekių pristatymo arba prekių pristatymo metu. Užsakymas anuliuojamas vienašališkai Pardavėjo, jeigu:

a) pasirinkus išankstinio mokėjimo būdą – iki užsakymo pristatymo Pirkėjas neapmoka užsakymo, tai yra jeigu Pardavėjas negauna apmokėjimo iš Pirkėjo mokėjimo įstaigos;

b) pasirinkus mokėjimo pristatymo metu būdą – užsakymo pristatymo metu Pirkėjas neapmoka užsakymo Pardavėjui (jo atstovui).

5.7. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.

5.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje remiantis patvirtinta Privatumo politika.

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles dėl svarbių priežasčių (t.y. atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms, naujų ir (ar) jau esamų paslaugų pakeitimo, apmokėjimo sąlygų ir t.t.).

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

6.3. Pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu, kad Taisyklės buvo pakeistos, o pakeitimo data bus nurodyta Taisyklių 1.4 punkte.